Norway (Norge)

HBM Norge AS

P.b. 254, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen

Tel: +47 48 300 700
Fax: +47 66 810 000

Sales Email: info@no.hbm.com
Support Email: info@no.hbm.com
Website: http://www.hbm.com

HBM Norge AS leverer måletekniske produkter og tjenester til norsk industri og forskning. Våre ingeniører har til sammen mer enn 50 års erfaring innen mekanisk og elektrisk måleteknikk. Dette gjør oss i stand til å løse de fleste måletekniske oppgaver med riktig kvalitet.