Från sensor till programvara: Den kompletta mätkedjan

Lita på de perfekt matchade komponenterna i den kompletta mätkedjan. HBM erbjuder dig fullt integrerade lösningar från sensorer till analysprogramvara inklusive system för mätdatainsamling.

Produkter

Applikationer

Industrier

Töjningsgivare

Töjningsgivare för experimentell spänningsanalys och för givartillverkning.

Lastceller från HBM

Lastceller för mätning av kraft och vikt

Kraftgivare

Robusta och noggranna kraftsensorer för mätning av statiska och dynamiska drag-och trycklaster

Vridmomentgivare

Vridmomentgivare och vridmomentflänsar från den världsledande leverantören

Det universella systemet för mätdatainsamling inom mångsidiga labb-och fältprover

Mätdatainsamlingssystem för ultrasnabba mätningar

Samplingsfrekvens upp till 100 MS/s

För säkra mätningar under extrema förhållanden

Signalomvandlare för produktionsövervakning

Industriella mätförstärkare och mätdatainsamlingssystem för produktionsövervakning och kontroll

Weight Indicator and Weight Controller

For all industrial platform scales, truck or container scales

Programvara för mätdatainsamling

Världsledande programvarulösning för visualisering och förvärvning av mätdata

Programvara för utmattnings-och hållfastighetsimulering

nCodes Programvarulösningar för virtuella utmattnings-och hållfastighetsimuleringar

HBMs Kalibreringslaboratorium och Kalibreringstjänster

Avancerade tjänster för kalibrering av kraft, vridmoment, tryck och system för mätdatainsamling

Mättjänster

HBM erbjuder ett brett sortiment av mättjänster som exempelvis kan ske "on-site" hos dig.

Experimentell spänningsanalys gör att du kan mäta spänning som uppstår hos komponenterna i dina produkter.

Den kompletta mätkedjan består av kraftfulla system för mätdatainsamling och matchande givare.

Mätning av vridmoment i roterande och icke-roterande system.

Mätning av kraftförskjutning, provning av fjädrar och dämpare för fjärdringssystem, provning av munstycken i diesel-insprutningssystem, växlar för temperatur och ljud kontroll.

Övervaka kvaliteten på den komponent som framställts utan förstörande provning: En samtidig mätning av tryckkraft och förskjutning erfordras under passningsprocessen.

Trådspänning och mätning av förskjutning i textilmaskiner, banspänning i tryckmaskiner, vattenskärning med hjälp av högtrycksmätning, statisk och dynamisk mätning av acceleration.

Lastceller för vägning, mätning och fyllningsprocesser.

Noggrann vägning, findosering, och korrekt fyllning i farten.

Processvägning

Lastceller, vägningsmoduler, elektronik och programvara för nivåövervakning, tank-och batchvågar och vägning av tillsatser och silos.

Vare sig det gäller produktion, kvalitetskontroll eller forskning och utveckling – Mätteknik från HBM används för många tillämpningar inom bilindustrin

HBM erbjuder högprecisions-och ultrasnabba mätningar inom flygtester.

HBM har utvecklat sitt omfattande sortiment av utrustning för både strukturell analys och fortsatt utveckling inom alla energisektorer, inklusive förnybar energi, kärnkraft, olja och gas.

Sortimentet och utbud som erbjuds av HBM för järnvägsindustrin täcker nästan alla områden som är metrologiskt relevanta för utveckling, kontroll, styrning och övervakning.

HBM har rätt lösning för att framtidssäkra utveckling och produktion av fartyg, marina motorer och andra komponenter.

HBM kan förse dig med en optimerad hårdvara och programvara för processmätning: En skräddarsydd sådan för att uppfylla dina högt ställda krav.

För planering och utformning av byggnader, utvärdering av skador eller genomförande av utmattningsprov: Livskraftiga mätresultat räknas i strukturella hälsoövervakningar.

Vidareutveckla medicinsk teknik med mätlösningar från HBM. HBM erbjuder tillförlitlig och exakt mätteknik som kan också hittas i en rad av medicintekniska produkter.

HBM arbetar nära med universitet i olika områden. Vi erbjuder många olika produkter för hela mätkedjan och vi samarbetar med högskolor inom forskning och utbildning.

HBMs test-och mätteknik används inom många områden inom livsmedelsindustrin - från produktion genom paketering till distribution.

Högkvalitativ mätteknik för pålitlig och resursbesparande produktionsplanering.

HBM erbjuder exakt, robust och explosionssäker test-och mätutrustning för kemiska applikationer. Dosering, vägning, fyllning och mycket mer.

HBM Sverige

HBM Sverige

HBM Sverige

Reprovägen 6
183 77 TÄBY

Tel: 08-756 23 33
Fax: 08-756 23 47

Epost: info@se.hbm.com

Kontakta HBM Sverige

HBM Nordic Project Engineering

- Din partner för professionella mekaniska mätningar.

Euro Expo Luleå 2015

Välkommen till vårt bås i Arcus-hallen 25-26 november.

Mer information och elektronisk biljett

Hitta oss även på:

  • Become a fan of HBM Test and Measurement on Facebook
  • Follow HBM Test and Measurement on Twitter
  • Get conntected with HBM Test and Measurement on LinkedIn
  • Watch our videos on YouTube
  • HBM on Google+