Mätinstrument från HBM

HBM har byggt upp sitt goda rykte med hjälp av expertkunskap och tekniska innovationer.

Våra system för mätdatainsamling, programvara för datainsamling, analys och kalibrering samt töjningsgivare, sensorer och givare har gjort oss ledande inom området mätinstrument.

Givare, sensor, lastcell, eller trådtöjningsgivare

HBM har ett brett utbud av givare för mätning av olika fysiska kvantiteter:

Lastceller  [lbf / kg]

Lastceller [N]

Töjningsgivare [ε / μm/m]

Momentgivare [N•m]

Tryckgivare [bar / psi]

Lägesgivare [inches / mm]

Töjningsensorer

Skräddarsydda givare

 

System för mätdatainsamling, mätförstärkare och mjukvara

HBMs mätdatainsamlingssystem ger ökad effektivitet och pålitlighet ovsett inom vilken typ av industri du utför dina mätuppdrag. 

DAQ / Mätdatainsamlingssystem

Signalomvandlare

Viktindikatorer

Programvara insamling mätdata

Programvara utmattnings-och hållfastighetsmätningar (nCode)

 

Support och mättjänster

Vårt kompetenta team av ingenjörer och tekniker supportar dig med hjälp av många tjänster i varje steg av ditt test och mätprojekt.

Kalibrering

Mättjänster

Utbildningar och seminarier