Kompletta lösningar för produkters livscykler

Mätteknik och programvara för analys från HBM stöder industri och R&D i arbetet att förkorta tiden att få ut nya produkter på marknaden. HBM blir på så sätt "innovations acceleratorn" för hela industrisektorer samtidigt som HBM förser marknaden med nya produkter och tjänster för att bidra med innovativa höjdpunkter.

Design & Optimering

Förkorta utvecklingstiderna. Minimera de tekniska riskerna. Optimera material och kostnader. Undvik för mycket eller för lite ingenjörsarbete.

Utmattningssimulering, analys och bearbetning av mätdata

Test & Verifiering

Snabba på testerna. Öka effektiviteten i testerna. Maximera pålitligheten och noggrannheten i testerna. Verifiera komponent-och produktlivscykeln.

Experimentiell Spänningsanalys och Strukturella tester

Funktionella tester och Prestationstester (provriggar, mobil mätdatainsamling, generella tester)

Vridmomentmätning

Produktion & Idrifttagning

Möt kvalitetsmålen. Reducera nedmonterings-och installationstid. Öka produktionseffektivitet. Reducera totala kostnaderna.

Industriell Processkontroll

Övervakning av vridmoment, kraft och vikt

OEM-sensorer, lastceller och mätkedjor