HBM esittelee uuden tiedonkeruulaitteen suorituskykyiseen testaukseen ja valvontaan

Mittaus- ja testausteknologian markkinajohtaja HBM esittelee uuden tiedonkeruulaitteen QuantumX CX22B-W tehokkaammalla tiedonkeruulla ja tietojen etävalvonnalla.

Sen tyypillisiä käyttöalueita ovat etävalvontaan tarkoitetut tuotantojärjestelmät ja tiedonkeruu kenttäolosuhteissa – milloin tahansa haluatkin kerätä ja lähettää tietoja langattomasti. CX22B-W on suunniteltu keräämään, analysoimaan ja tallentamaan tietoja suoraan tiedonkeruulaitteeseen ilman tietokonetta jopa 5 MS/s kokonaisnäytteenottonopeudella.

QuantumX CX22B-W -tiedonkeruulaite integroituu saumattomasti yleiseen QuantumX-sarjaan. Uusi tiedonkeruulaite tarjoaa kaivattua joustavuutta riippumatta siitä, kerätäänkö mekaanisia, sähköisiä tai termisiä suureita tai lähetetäänkö signaalit ajoneuvon tietoväylän, kameran, pyörän voima-antureiden tai GPS:n kautta.

"Videotietojen ja GPS-järjestelmästä saatavien maantieteellisten tietojen paremmat liitäntämenetelmät mahdollistavat monimuotoisemman tiedonkeruun ja useampia vaihtoehtoja mittaustulosten tarkasteluun ", sanoo Jyri Niinistö HBM Finlandista.

Uusi tiedonkeruulaite CX22B-W on vapaasti seisova moduuli integroidulla ohjelmistolla, joka mahdollistaa käytön helpon aloittamisen – suoraan hyllystä. Uuden tuotteen liitettävyys on parantunut ja sitä voidaan käyttää vaivattomasti useimpien antureiden kanssa. Digitaaliset ja analogiset signaalit, GPS, CAN ja video voidaan synkronoida ja niiden tietoja voidaan kerätä samanaikaisesti. Integroidun Catman-ohjelmiston avulla mittaustuloksia voidaan valvoa, analysoida ja hallita internetin kautta käyttämällä esimerkiksi 4g- tai WiFi-yhteyttä.

Related Products

QuantumX CX22B-W
Data recorder QuantumX CX22B-W collects, analyzes and stores acquired measurement data directly in the device - without any PC connection.