Bulgaria Bulgaria | HBM

Bulgaria

SigmaMetro EOOD

Bistar Potok Str. 30
BG-1641 Sofia

1606-София, ПК 37
Teл.: +359 2 9515172
Факс: +359 2 9516680
Мобил: +359 888 540990

Phone: +359 2 9515172
Fax: +359 2 9516680

Email: [email protected]
 

Сигма Метро ЕООД

Фирма "Сигма Метро" ЕООД като официален и изключителен представител на Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) за България е на Ваше разположение за консултации, спецификация, внос и съдействие при въвеждане в експлоатация на доставените продукти, системи и специализиран софтуер на НВМ в следните подобластти:
• Тензометрични схеми
• Теглоизмервателна техника
• Индустриални системи за измерване и контрол на производството.