Idento Operations gebruikt HBM load cells voor intelligente voersystemen

Idento uit Marknesse bouwt voor onderzoek in de rundvee- en varkenshouderij speciale meetopstellingen voor het wegen van de hoeveelheid voer, die varkens en runderen eten. Door exact de hoeveelheid voer te meten kan op den duur een duidelijke relatie gelegd worden tussen de hoeveelheid en de samenstelling van het voer en bijvoorbeeld de groei van het dier en de melkafgifte.

Voor de meetopstellingen gebruikt Idento sinds medio 2010 hermetisch afgedichte load cells van HBM, die prima blijken te voldoen aan de zware omstandigheden en agressieve stoffen in veestallen.

Individual feed intake recording of pigs in group housing (IVOG) system
Roughage Intake Control (RIC) system for dairy cattle

Intelligente voersystemen

Idento levert twee voermeetsystemen voor de veeteelt: het Roughage Intake Control (RIC) system voor melkvee en het Individual feed intake recording of pigs in group housing (IVOG) system voor varkens. De uitvoering van de twee systemen verschilt op het eerste gezicht behoorlijk, maar dat heeft vooral te maken met de verschillen in bouw en eetgedrag tussen koeien en varkens. Het achterliggende principe voor beide installaties is echter identiek.

Centraal staat een aan alle kanten vrijhangende voederbak, die afhankelijk van de uitvoering op een of twee loadcells rust. Zowel voor, tijdens of na een voederbeurt meet de loadcell het gewicht van het voer in de bak met een nauwkeurigheid van 10 gram of 100 gram afhankelijk van de toepassing.

Om de voederbak is een constructie gebouwd met een soort poort, die het dier toegang geeft tot de voederbak. De dieren dragen een transponder zodat de installatie precies weet of een dier mag eten en eventueel toegang geeft tot een voerbak. Eventueel kan per dier de juiste hoeveelheid voer in de voederbak gestort worden. Als het dier de aangegeven hoeveelheid voer heeft gegeten of stopt, sluit de poort.

Door het verzamelen van de voer- en drinkgegevens kunnen de instellingen onderzoeken wat het effect is van voer op bijvoorbeeld de vleesgroei, de melkafgifte of het vetgehalte van de melk. Daardoor kan het voer geoptimaliseerd worden. Ook wordt onderzocht met welke soort en hoeveelheid lokaal beschikbaar voer de beste teeltresultaten geboekt kunnen worden.

Hermetically sealed load cells used in automatic feeding machines from IDENTO OPERATIONS
PW15AH Hermetically sealed load cells from HBM

Hermetisch afgedichte load cells van HBM

Het moge duidelijk zijn, dat er bijzonder hoge eisen aan de load cells gesteld worden, vooral vanwege de zware omstandigheden in de stallen. De load cells moeten zo’n vijftien jaar mee.

Vooral de ammoniak in urine en uitwerpselen is een agressieve en bijtende stof. Idento werkte voorheen met een andere leverancier, maar de load cells bleken niet betrouwbaar genoeg, omdat ze werden aangetast door de agressieve stoffen. Het bedrijf stapte anderhalf jaar geleden over op de PW15AHC3 hermetisch afgedichte load cells van HBM.

Idento gebruikt load cells met een capaciteit van 100 kilo voor de IVOG-systemen en load cells met een capaciteit van 250 of 500 kilo voor de RIC-systemen. De load cells voldoen aan de IP67 of IP69 standaard voor stof- en vochtdichtheid en functioneren tot op heden prima. Momenteel werkt Idento aan een aantal grote opdrachten, waarin 60 tot 200 HBM loadcells worden verwerkt.

De systemen van Idento worden lokaal aangestuurd. De load cells zijn uitgerust met een AD-converter en de meetgegevens worden digitaal via een LAN-kabel naar de computer in het meetstation doorgegeven. Daar kunnen de gegevens met behulp van Windows software gevisualiseerd worden voor het monitoren van de voerinname en het gewicht van het dier. Ook kunnen eerste, ruwe analyses gemaakt worden. De data kunnen in ASCII-bestanden opgeslagen worden om de uitwisseling met andere softwaresystemen mogelijk te maken, waar eventueel verder onderzoek met de gegevens uitgevoerd kan worden.

Idento Operations

Idento Operations, onderdeel van de Hokafarm Groep, is één van de belangrijkste leveranciers van RIC- en IVOG-systemen ter wereld. Ze worden vrijwel uitsluitend geleverd aan universiteiten en instituten, die zich bezighouden met de varkens- en rundveehouderij. Belangrijke markten zijn Europa, Japan, China, Canada en de Verenigde Staten, maar ook het Midden-Oosten wordt steeds belangrijker. Daarnaast bouwt Idento melkrobots en doorloopweegstations.

Idento ontwerpt de systemen niet alleen, maar produceert ook de mechanica, de elektronica en de software. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld zelf een SMD (Surface Mounted Device) machine voor de productie van printplaten. Ook de service en ondersteuning worden door Idento zelf verzorgd.

Idento Operations Website

Hermetically sealed load cells

PW15AH Hermetically Sealed Load Cells

Contacteer Gelieve contact op te nemen met HBM als u wilt ontdekken wat HBM voor u kan betekenen.