Kracht: een van de meest belangrijke en meest gemeten hoeveelheden. Echter ontstaan dan de volgende vragen, keer op keer, wanneer er kracht gemeten wordt in testbanken of industriële proces controles:

  • Piëzo-elektrische of rekstrook technologie - wat is de juiste keuze bij krachtmeting? 
  • Hoe moet kracht worden gemeten in de kracht shunt - dat wil zeggen volledig zonder een krachtopnemer?
  • Hoe je test- en meetapparatuur moet configureren om correcte krachtmeting te verkrijgen?
  • Wat moet worden overwogen met betrekking tot het onderwerp meetonzekerheid?

Onze white papers en handleidingen geven belangrijke tips en hints zodat u correct kracht kan meten.

Latest Articles on Force Measurement

Latest Videos on Force Measurement

Force Measurement Glossary

Benefit from our practical on-line glossary to look up the most important technical terms in the field of force measurement. 

Go to the glossary


HBM Force Measurement Products


Piezoelectric or strain-gauge technology - what is the right choice for force measurement?

Video: Force Measurement Methods
Our new video on force measurement methods gives a 2-minute overview of the methods that best fit your application.

Galvanic Separation in Piezoelectric Measuring Chains
Read our new technical article to learn how galvanic separation facilitates installation of piezoelectric test and measurement equipment in the field.

Measuring Small Forces with High Initial Load
In this article we present the advantages of piezoelectric sensors and sensors based on strain gauges measuring small forces with high initial load.

Force transducers based on strain gauges
Force transducers based on strain gauges have a so-called spring element or loaded member where the forces to be measured are applied.

Piezoelectric force transducer: 5 rules for installation and mounting
Do you want to use piezoelectric force transducers? If so, you should make sure that you observe our 5 rules for installation and putting into operation to

Strain gages or piezoelectric sensors? A comparison
Read our article to learn when you should choose which measurement principle.

The piezo effect and its applications
The white paper describes the piezo technology in a nutshell.

Piezoelectric or Strain Gauge Based Force Transducers?
Piezoelectric sensors or strain gauge (sg) based force transducers - when is which principle appropriate in force measurement?

How to measure force in the force shunt - i.e. completely without using a force transducer?

Measuring forces in the force shunt
Sometimes it is of advantage to measure force in the force shunt. This article presents three methods used for measurement in the force shunt.

Calibrating the measuring chain
After mounting, the force washers should be calibrated to allow reliable sensitivity determination of the measuring chain.

How to configure test and measurement equipment to ensure correct force measurement?

PMX Adjustment Assistant - Sensor Adjusment Made Easy
Sensor adjustment made easy: The new PMX Adjustment Assistant guides you through the process.

Connecting a Force Sensor to a Data Acquisition System
How to connect force sensors to amplifiers and DAQ systems? Our video tutorial guides you step by step through the setup of a force sensor.

Electrical Connection of Force Transducers
In this article from HBM you learn what you should keep in mind for the successful electrical connection of force transducers.

Installation of Force Transducers
Often a force transducer cannot be calibrated in the application. Achieving reliable measurement results depends on the installation situation.

What needs to be considered regarding the topic of measurement uncertainty?

High accuracy is high efficiency
Highly accurate transducers enable completely new applications in force measurement technology: technological masterpieces, solid economic advantages.

The Key to New Applications: Precision
High-precision transducers can be flexibly used for different measurement tasks and enable force measurement chains with high mechanical reserves.


Webinars & Seminars on Force Measurement

Contacteer Gelieve contact op te nemen met HBM als u wilt ontdekken wat HBM voor u kan betekenen.