Content:

The installation of SG

 • Task and function of the bonding material
 • Type of bonding materials
 • Characteristics of the various HBM SG adhesives
 • Application of adhesives
 • Bonding surface preparation for metals
 • Bonding surface preparation for non-metals
 • Use of SG in medical technology
 • SG preparation
 • Bonding process
 • Precautionary measures

Connecting the cables

 • Soldering tools, soldering materials, connection materials
 • Soldering irons
 • Soldering tips
 • Solders (soft solders)
 • Fluxes
 • Solder terminals
 • Lead material
 • Practical tips
 • Soldering tips
 • Hints for cable connection

Intermediate tests

 • Visual inspection
 • SG contact resistance
 • Connection cable resistance
 • SG insulation resistance
 • Connection cable insulation resistance

Please log-in below to download the guidelines.

Ditt konto på HBM.com

Omedelbar tillgång till alla nedladdningar

***Om du redan har en inloggning för HBMshop kan du använda samma information för att logga in på HBM.com

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.