Reference excitation voltage

All measurements for determining the characteristics are taken at reference excitation voltage.

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.