Nominal (rated) temperature range

In the nominal (rated) temperature range the force transducer meets the values given in the specifications.

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.