Rätt mängd fisk i paketet med Telteks dynamiska vågar

HBMs intelligenta lastceller mäter i farten när produktionen aldrig får stå still

Teltek, som tillverkar kontrollutrustning för livsmedelsindustrin, är som Sveriges enda tillverkare av dynamiska vågar experter på att väga produkter i rörelse. I dagarna levererar de en ny egenutvecklad våg till en fiskfabrik hos frysmatsproducenten Espersen i Litauen. Där ska den utgöra en viktig del i produktionslinjen genom att se till att varje fruset fiskpaket innehåller den utlovade mängden torsk-, sej- eller makrillfiléer – varken mer eller mindre. I den nya vågen svarar HBMs lastceller för att vägningen blir exakt trots den höga hastigheten i produktionen och den tuffa miljön i fiskfabriken.

"Det är mycket viktigt för vår kund, fiskproducenten, att vikten på varje paket blir så nära den utlovade som möjligt. Blir den för hög förlorar producenten mycket pengar. Blir den för låg riskerar man att bryta mot Livsmedelsverkets direktiv", förklarar Tomas Moqvist, VD på Teltek.

Tomas Moqvist på Teltek visar upp hjärnan i den dynamiska vågen som ska sortera fiskfiléer till 400-grams förpackningar med en hastighet av ungefär 55 paket i minuten.

Snabb sortering och vägning

Teltek i Örebro står för konstruktion, design, programmering och montering av dynamiska vågar, som förutom av livsmedelsindustrin, även används för exempelvis kemprodukter och kontrollvägning av skruv. Hos Teltek skräddarsys i stort sett varje våg utifrån kundens behov. I vågen för fiskfabriken var uppgiften att sortera inkommande fiskfiléer till förpackningar om 400 gram styck med en hastighet av ungefär 55 paket i minuten. Det är den hastighet de två medarbetarna vid det löpande bandet hinner med.

Nyckelkomponenterna i Telteks nya dynamiska våg för fiskindustrin är de sex digitala singlepoint-lastcellerna av typen PW15AHi från HBM.

Digitala lastceller är nyckeln

Teltek löste det genom att använda sex parallella bufferplattor på varje sida av vågen, där sammanlagt tolv fiskfiléer landar efter att ha passerat de två fisksortererskorna. Därifrån väljs det antal fiskfiléer ut som bäst motsvarar den önskade förpackningsvikten på 400 gram. Nyckelkomponenterna i maskinen är de sex digitala singlepoint-lastcellerna av typen PW15AHi från HBM, tillsammans med en luftdriven motor som driver bandet framåt.

"Vägningen är förstås det primära i vår maskin, men det ligger även mycket tanke bakom själva hanteringen och framtransporteringen av fisken, som är en känslig råvara som lätt går sönder. Vi vill självklart ha så lite spill som möjligt", säger Tomas Moqvist, som i och med uppdraget lärt sig mycket om fiskråvarans speciella egenskaper.

Inbyggd intelligens

Till skillnad mot i många andra vågar, där Teltek använder en kombination av analoga lastceller och egenutvecklade filter, har man i den nya fiskvågen valt att använda digitala lastceller. Det innebär att viss intelligens finns inbyggd direkt i lastcellen, så som funktioner för att filtrera signalen.

Svenska Teltek levererar i dagarna en ny egenutvecklad våg till en fiskfabrik hos producenten Espersen i Litauen.

Dynamisk vägning ställer krav

Kommunikation och datainsamling från maskinens sex lastceller sker enligt standardprotokollet för seriekommunikation, RS485. Hela vågen styrs från en lätthanterlig tryckskärm på sidan av maskinen. Dataprogrammet bakom, liksom den algoritm som styr valet av fiskfiléer för varje paket, har Teltek utvecklat själva. Programmet testar alla olika kombinationer av de tolv aktuella fiskfiléerna för att hitta den bästa matchningen för varje förpackning. Det hela tar ungefär en sekund och kräver stor datorkraft.

"De flesta lastceller som säljs är för statiska tillämpningar. Dynamisk vägning i höga farter kräver helt andra hänsyn. HBM är den enda tillverkare som pratar om dynamiska egenskaper hos lastceller och de enda som verkar satsa hårt på produktutveckling inom dynamisk vägning. För oss är det viktigt att samarbeta med en tillverkare som ligger i framkant", menar Tomas Moqvist.

Måste tåla tuffa tag

Eftersom trådtöjningsgivarna i lastcellerna är känsliga för väta måste de vara utformade för att klara den tuffa miljön i fiskfabriken där maskinerna överspolas kraftigt med vatten flera gånger per dag för att rengöras. Lastcellerna är därför av rostfritt stål och placerade i vågen i en relativt skyddad låda med övertryck för att hålla fukten borta.

Tillförlitlighet i fokus

Om maskinen skulle stå still blir det stora problem. Fisken kommer ju in dagligen och måste tas om hand. Därför är tillförlitligheten och hållbarheten hos de ingående komponenterna viktig. "De lastceller från HBM som vi använder i fiskvågen håller högsta skyddsklass mot väta, IP68. I en tidigare levererad fiskvåg har de ursprungliga lastcellerna fungerat felfritt och sitter fortfarande kvar efter att ha körts hårt i tvåskift under två år. I den nya maskinen har vi putsat på ytterligare några detaljer och hoppas på en minst lika bra tillförlitlighet", avslutar Tomas Moqvist.

Om Teltek

 • Tillverkar kontrollutrustning för livsmedelsindustrin
 • Är experter på dynamisk vägning
 • Startade i Örebro 1982
 • Har flera tusen checkvågar i drift hos sina kunder
 • Var först i Sverige med en typgodkänd våg för dynamisk vägning 1993

 

Läs mer på www.teltek.se

PW15AHi

 • Är en digital singlepoint-lastcell med högsta skyddsklass (IP68)
 • Utformad för användning i checkvågar, fyllnings- oh packningsmaskiner och flerhövdade kombinationsvågar
 • Hermetiskt försluten
 • Tillverkad i rostfritt stål
 • Passar för miljöer med högtrycksrengöring
 • Kan utrustas med kabelskydd
 • Digital lastcell med gränssnitt mot RS485, CANOpen och DeviceNet

PW15AHi

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.