Upp till 16 sensorer eller töjningsgivare (SG) konfigurerade i hel-, halv- eller kvartsbrygga kan anslutas till SG-bryggförstärkaren SomatXR.

HBM presenterar ett robust system för insamling av mätdata vid mobila körtester

Test- och mätteknikföretaget HBM har utvecklat mätförstärkarfamiljen SomatXR för mobil mätdatainsamling under extrema förhållanden. Modulerna är extremt hållbara och kan användas där en mängd olika krav ställs, så som vid mobila körtester av tunga fordon och maskiner.

Förstärkarna i den nya produktfamiljen SomatXR är speciellt lämpade för mätningar under mycket hårda villkor utanför laboratoriet. De är skyddade mot fukt, damm, chockbelastningar och vibrationer. Alla modulerna uppfyller kapslingsklass IP65/IP67 och kan användas inom temperaturintervallet -40 till +80 °C.

SomatXR mätförstärkare garanterar exakta mätresultat, även i tuffa miljöer. De har genomgått intensiva tester under verkliga förhållanden. På så sätt har exempelvis förmågan att motstå plötsliga temperaturvariationer bevisats med hjälp av termochocktester, förklarar Mats Sandberg på HBM i Sverige.

Standardiserade tester baserade på standard MIL-202 bekräftar en vibrations-tålighet av 10 g och en slagtålighet av 70 g.

Förstärkare i SomatXR-famijen är särskilt konstruerade för mobila körtester av anläggningsmaskiner, jordbruksmaskiner, gruvmaskiner och för sommar- och vintertester av landsvägsfordon.

Tre olika modultyper, var och en med 16 individuellt konfigurerbara och galvaniskt isolerade ingångar, stöder ett otal olika givarteknologier. Töjningsgivare, motstånd, potentiometrar och piezoelektriska givare kan anslutas, vilket gör det möjligt att mäta mekaniska belastningar, ström och temperaturer. Beroende på de krav som ställs, kan användaren välja mellan distribuerad eller central systemkonfiguration. Även mobil eller stationär användning i kombination med andra mätdatainsamlingssystem som t.ex. HBM’s QuantumX, är möjlig.

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.