Webinar: Optical and Electrical Test and Measurement in Structural Monitoring

Ditt konto på HBM.com

Omedelbar tillgång till alla nedladdningar

***Om du redan har en inloggning för HBMshop kan du använda samma information för att logga in på HBM.com

Both optical and mechanical test and measuring equipment is used in many structural analysis applications, giving users of such hybrid measuring systems the advantages of both technologies.

In this webinar, we will provide you with detailed information about hybrid measuring chains and, in particular, about the interface between the data acquisition system and the software. In a live presentation we will show you a new function of our catman measurement software that allows integration of optical interrogators from HBM FiberSensing.

This webinar was originally recorded on October 6, 2015.

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.