Töjningsmätningar viktig komponent när Bromma utvecklar nytt lyftok för containrar

Bromma Conquip är den globala marknadsledaren inom containerlyftok. Man kan se deras jättelika lyftok i arbete på kranar och truckar i hamnar över hela världen – ett tungt arbete som måste fungera prickfritt vid lastning och lossning för att hamnens verksamhet ska kunna upprätthållas.

Fälttester för att verifiera

När det var dags att ta fram en ny generations lyftbalk för företagets mobila applikationer, lyftok monterade på truckar, var det viktigt att verifiera de teoretiska beräkningarna med faktiska mätningar. Man valde att för första gången även göra fälttester i större skala med hjälp av trådtöjningsgivare.

Mats Idoff, utvecklingsingenjör för mobila applikationer hos Bromma Conquip, kommenterar:

"Vi ville försäkra oss om att våra beräkningar stämde och komplettera med FEM-analyser baserade på verkliga data. Vi var framförallt intresserade av att titta på spänningen i stålet under arbete för att kunna beräkna utmattningen, och i förlängningen livslängden i den nya balken.”

"Det är första gången vi använder oss av mätningar i fält i den här omfattningen. Vi visste visserligen vad vi ville mäta men hade ingen erfarenhet av att montera trådtöjningsgivarna på rätt sätt i utrustningen. Därför tog vi hjälp av HBM, säger Mats Idoff, utvecklingsingenjör för mobila applikationer hos Bromma Conquip. Nu vet vi mycket mer om hur vi bättre kan utnyttja mättekniken framöver."

 

Utmaning

Bromma Conquip skulle ersätta den gamla generationens lyftbalk, en kritisk komponent i företagets mobila lyftok för bland annat hamnar. Som del i produktutvecklingen ville man verifiera sina teoretiska modeller med mätningar av spänningen i stålet, både i den gamla modellen och i den nyutvecklade konstruktionen.

Lösning

Bromma Conquip tog hjälp av HBM för att montera trådtöjningsgivare och kablar på rätt sätt ute i fält, i syfte att få till en tillförlitlig mätkedja.

Resultat

Med HBM:s hjälp har Bromma Conquip kunnat verifiera beräkningarna i utvecklingen av den nya generationens lyftbalk, som nu är i produktion. Mätningarna har bland annat legat till grund för utmattningsberäkningar för att kunna förutsäga livslängden för den nya produkten. Dessutom har man fått en bättre bild av dynamiska faktorer i användningen av lyftoken och kunnat se hur spänningar varierar och hur lasterna beter sig vid verklig körning. Samtidigt menar Bromma Conquip att man under processen har lärt sig hur man bättre kan utnyttja mätteknik i produktutvecklingen i framtiden.

Montera på rätt sätt

Mats och hans kollegor valde att använda trådtöjningsgivare som de ville montera på strategiska platser med stora belastningar, både i den nya balken och i den gamla. De ville också kunna jämföra hur de två generationerna balkar uppförde sig under drift.

"Det är första gången vi använder oss av mätningar i fält i den här omfattningen. Vi visste visserligen vad vi ville mäta men hade ingen erfarenhet av att montera trådtöjningsgivarna på rätt sätt i utrustningen. Därför tog vi hjälp av HBM."Specialiserad expert

Bromma Conquip använde sedan tidigare HBM:s utrustning i sitt eget testcenter i Malaysia. Nu handlade det alltså om att tillämpa samma teknologi i mätningar i fält, dels i anslutning till den egna fabriken utanför Kalmar, dels hos kunder med hamnar i Kanada och Shanghai i Kina.

"Vi kan mäta med egen personal i vårt testcenter, men när det gäller fältmätningar behövde vi ta in en specialiserad expert, säger Mats Idoff."

Känslig teknik

Samarbetet med HBM har fungerat bra, där HBM stått för att sätta upp mätkedjan och genomföra mätningarna, medan Brommas utvecklare själva analyserat resultatet.

“Det handlar om känslig teknik, så det är viktigt att det är perfekt hela vägen, kommenterar Herman Lingefelt, projektingenjören hos HBM som medverkat i de tre projekten hos Bromma. Limningsprocessen av trådtöjningsgivarna mot stålkonstruktionen är kritisk för att få ett tillförlitligt resultat.”

Man använde sig av små kompakta dataloggers, CX22B-W, i kombination med mätförstärkaren QuantumX MX1615 och ett 60-tal givare, i ett distribuerat system som minskar kabeldragningen. 

Utmanande kabeldragning

Just kabeldragningen blev ändå en utmaning eftersom de lyftbalkar man ville mäta rör sig in och ut för att kunna passa olika storlek på containrar. Kablarna måste således kunna följa med. Andra utmaningar var att mätningen skulle kunna fungera självständigt under tre dagar, utomhus, och i verklig produktion hos kunder till Bromma Conquip.

“Det krävde förstås viss smidighet, men kunderna var tillmötesgående och dialogen med HBM fungerade mycket bra. Vi löste de problem som uppkom efter hand och lärde oss mycket på vägen. Nu vet vi mycket mer om hur vi bättre kan utnyttja mättekniken framöver, säger Mats Idoff..”

Bättre koll på dynamiken

Insamlingen av mätdata kompletterades med videoinspelning av mätningen, något som enligt HBM blivit vanligare de senaste åren. På så sätt kan man även få en visuell bild av vad som händer vid avvikelser i mätningen. Mätresultaten visade sig stämma bra överens med de teoretiska beräkningarna och den nya lyftbalken är nu i produktion hos Bromma Conquip.

“Förutom att det naturligtvis känns bra att verifiera att vi tänkt rätt, har vi också fått fram nya data om dynamiska faktorer. Nu har vi bättre koll på hur spänningarna varierar i balken vid verklig körning och hur lasterna beter sig på riktigt, avslutar Mats Idoff.”


Bromma Conquip

Bromma Conquip är global marknadsledande tillverkare av lyftok för containrar, med över 9 000 lyftok i användning över hela världen – överallt där containrar transporteras. Brommas lyftok används i 97 av de 100 ledande hamnarna i världen. Idag tillverkar Bromma nästan 2 000 lyftok om året av olika typer i sin fabrik i Malaysia.

Products and services

Töjningsgivare för töjningsmätning
I tillägg till trådtöjningsgivare för ett stort antal användningsområden producerar vi även skräddarsydda töjningsgivare i stora kvantiteter.
QuantumX CX22B-W
The CX22W QuantumX data recorder collects, evaluates and saves captured measurement data directly in the instrument - without any PC connection.
QuantumX MX1615B
The strain gauge amplifier for measuring all mechanical sizes: For all sensors using full-bridge, half-bridge or quarter-bridge configuration.
Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.