Testar separationssystem för satelliter i Sverige


RUAG Space är den ledande leverantören till rymdindustrin i Europa. Vid anläggningen i Linköping arbetar ett team på runt 100 personer med utvecklingen och sammansättningen av uppskjutningsstrukturer och separationssystem för satelliter och raketer. Linköpingslabbet använder datainsamlingssystemet MGC Plus från HBM som ryggraden i sin testverksamhet, framförallt i större riggar där det behövs många kanaler.

Utsatta för enorma krafter

RUAGs produkter har varit med i de flesta större bärraketer för uppskjutning av satelliter i Europa; Ariane, Atlas and Delta, för att nämna några. Företagets specialitet – adapter med separationssystem mellan raket och satellit – är kritisk för att en uppskjutning ska lyckas. Separationssystemet håller fast satelliten på adaptern tills det är dags att släppa loss den.

Adapterns uppgift är att få satelliten att passa på raketen. Adaptern, som ofta är konformad, måste dels klara att hålla ihop avfyrningsraket och satellit under uppskjutningen, trots att den utsätts för enorma krafter. Dels se till att de separeras i exakt rätt ögonblick.

Därför testas produkterna rigoröst. En av testingenjörerna är Peter Svensson:

"Jag skulle tro att RUAG är bland de bästa i Sverige på statiska belastningsprover. Med några få undantag är alla tester vi utför här för den egna verksamhetens räkning. Den utrustning vi utvecklat och testat har varit med nästan 600 separationer i rymden – hittills med hundraprocentig framgång"

Testingenjör Peter Svensson

Användarvänliga lösningar

När Peter inte arbetar i hemma i labbet med design och tester, deltar han vid uppskjutningar runt om i världen, på platser som Kazachstan och Florida. Där är bland annat hans uppgift att spänna fast det viktiga separationssystemet som sitter mellan raketen och satelliten vid en uppskjutning och som gör separationen från raketen möjlig.

Vid vårt besök i labbet i Linköping har man satt upp en jättelik testrigg för vädersatelliten Meteosat Third Generation (MTG), ett program inom European Space Agency (ESA) med sex satelliter som förhoppningsvis ska börja flygas 2018.

RUAG i Linköping har arbetat i MGC Plus i över tio år och har en lång relation med HBM.

"Det är viktigt för oss med användarvänligheten både i system och programvara, eftersom det kan ta lång tid mellan stora tester. MGC Plus passar oss för att vi både behöver många kanaler samtidigt och att kunna göra snabba mätningar,"

säger Peter Svensson.

OM RUAG Space

RUAG Space är Europas största oberoende leverantör av rymdprodukter till rymdindustrin. Koncernen har cirka 1,100 anställda vid sina anläggningar i Schweiz, Sverige, Finland och Österrike.

RUAG Space AB i Sverige specialiserar sig på pålitlig utrustning som finns med ombord på satelliter, som datasystem, antenner och mikrovågselektronik samt adaptrar och separationssystem för rymdraketer. Design och tillverkning av uppskjutningsadaptrar, separationssystem och satellitstrukturer sker vid anläggningen i Linköping.

Man använder också mätsystemet QuantumX för olika typer av mindre mätningar.

”Det är en bra ”universalburk” eftersom den kan anpassas efter olika storheter och temperatur, med olika anslutningar. Vi gillar den flexibiliteten. Dessutom underlättar det att båda våra mätsystem har samma mjukvara: Catman"

Att kraven på utrustning som ska användas i rymden är extrema märks överallt i Linköpingsanläggningen. Den aluminium som ingår i produkterna är exempelvis av allra högsta, så kallade ”rymdkvalitet”. Även den mekaniska ingenjörskonsten utförs med största precision av personal i vita rockar. Det är inte för inte man pratar om ”rocket science” när man menar något som är intellektuellt och vetenskapligt utmanande…


Related Products

MGCplus - Laboratory & Test Stand DAQ
Det ultimalta, skalbara och konfigurerbara systemet för mätdatainsamling DAQ för användning i labb och provbänk.
QuantumX - Compact & Universal DAQ
QuantumX är ett universellt system för mätdatainsamling som ger dig extra flexibilitet i dina test-och mätprojekt.