Tabell. Tidsåtgång för att uppnå 99% renhetsgrad
De två lastcellerna efter användning
Tidsåtgång/renlighetsgrad för konventionell respektive hygienisk lastcell
Tidsåtgång/renlighetsgrad för konventionell respektive hygienisk lastcell

Studie visar: Användning av hygieniska lastceller minskar rengöringstiden för fyllningsmaskiner med 29 procent

Ett europeisk forskningsprojekt om hygienisk design inom livsmedelsindustrin visar på fördelarna med att använda hygieniska lastceller i doserings- och fyllningsmaskiner. Genom att använda ”hygieniska lastceller” av typen HBM PW27 kan man minska tiden det tar att rengöra fyllningsmaskiner med upp till 29 procent.

Studien slår fast att tack vare användandet av hygieniska lastceller kan livsmedelsmaskiner rengöras fortare och därmed snabbare vara redo för en ny fyllningsprocess. På så sätt kan valet av lastceller bli en konkurrensfaktor för livsmedelsföretagen.

Det är som del av det EU-stödda projektet “ECODHYBAT” som partners från forskning och näringsliv studerat möjligheterna att minska miljöpåverkan från livsmedelsindustrin genom att använda olika hygieniska komponenter. I projektet har test- och mätföretaget HBM försett AINIA, ett forsknings- och teknikcenter, med sina aseptiska lastceller av typen PW27 för test.

AINIA undersökte graden av rengöring och rengöringstiden för en PW27 hygienisk lastcell från HBM och jämförde detta med en konventionell lastcell, PW15AH, också från HBM. Vid experimentet testades de två lastcellerna med mjölk, fluorescein, etanol och ett färgämne.

Testet visade tydliga fördelar med att använda hygieniska lastceller:

  • Tidsbesparing - Rengöringen av hygieniska lastceller avslutades 29 % snabbare än rengöringen av konventionella lastceller.
    • Den genomsnittliga rengöringstiden för en konventionell lastcell var 4 minuter och 36 sekunder. Detta kan jämföras med en hygienisk lastcell, som tog 3 minuter och 11 sekunder att göra ren.
  • Högre rengöringsgrad - 98 % av smutsen tvättas bort inom en och en halv minut.
    • Studien visar att de hygieniska lastcellerna når en högre rengöringsgrad snabbare: 98% av smutsen i de hygieniska lastcellerna är borta redan efter 1,5 minut medan endast 80% av smutsen gått bort från de konventionella lastcellerna efter samma tid.

Lastceller används som sensorelement för att avgöra vikten under fyllning, dosering och paketering inom livsmedelsindustrin. De är ofta i direkt kontakt med den substans som vägs. Därför krävs inte bara hög precision hos lastcellerna, utan även att de är lätta att hantera och göra rena inuti maskinen. Hygieniska och aseptiska lastceller är optimerade så att deras yta stöter bort smuts och så att bakterietillväxt undviks.