Svenska Minesto utvecklar energi ur havsströmmar med mätteknik från HBM

Töjningsmätning kritiskt i grönt teknikprojekt

Minesto utvinner redan idag framtidens energi ur havet. Just nu testas Deep Green, deras prisbelönta tidvattenkraftverk i havsdjupet utanför Nordirlands kust. Inuti prototypen finns HBM:s töjningsgivare för att verifiera hur kraftverket uppför sig i vattnet och mäta de krafter som det utsätts för.

70 procent av jorden yta täcks av hav. Denna i stort sett outnyttjade energikälla är fokus för Minesto, Nordens största miljöteknikföretag inom marin energi, som sedan 2007 utvecklat ett nytt koncept för tidvattenkraft, Deep Green.

Producerar redan el

Deep Green är ett relativt litet kraftverk som kan utvinna marin energi även vid långsamma vattenströmmar, vilket gör det avsevärt mer kostnadseffektivt än tidigare tekniker. Intresset är stort från både investerare och framtida kunder och planerna är att sjösätta det första fullskaliga kraftverket 2017. Redan idag producerar Deep Green el med hjälp av långsamma tidvattenströmmar i testanläggningen utanför Nordirland.

Kraftverket Deep Green liknar en svepande undervattensdrake, uppbyggd av en vinge och en turbin, som är fäst i havsbotten med en förankringslina och rör sig i en snabb 8-formad bana i vattenströmmen.

Flyger drake

Hemligheten med Deep Green, är att den rör sig. Den flyger som en drake, i en ”åtta” under vattnet så att den uppnår en hastighet som är upp till tio gånger högre än strömmarna i det omgivande vattnet. På så sätt kan prototypen i skala 1:4 generera 3 kW när tidvattnet har en hastighet på en meter per sekund. Målet är att sjösätta en 0,5 MW kraftverkspark i Wales 2017, för att på sikt utöka den till en produktion av 10 MW.

Mäter i prototypen

Minesto följer en noggrann utvecklingsplan där man nu nått fram till den femte generationen av prototypen av kraftverket i skala 1:4. I utvecklingsarbetet är självklart avancerade beräkningar och simuleringar viktigt, men även faktiska mätningar är kritiska för att försäkra sig om att man är på rätt väg. Där har man tagit HBM till hjälp för att installera trådtöjningsgivare på bästa sätt inuti Deep Green. Heije Westberg, CTO på Minesto, förklarar:

Vi har fått väldigt bra hjälp från HBM. Trådtöjningsgivare tillhör inte vår kärnverksamhet, så det är viktigt att få experthjälp inom mätteknik. HBM har erfarenhet från offshore-installationer och har bättre verktyg än vad vi själva skulle ha tillgång till. I slutändan blir det både enklare och billigare att ta proffshjälp, samtidigt som vi kan lita fullt ut på att installationen blir riktigt bra och mätresultaten tillförlitliga.

HBM har limmat töjningsgivarna direkt på Minestos kraftverkskomponenter redan innan de monterats ihop eftersom det är ont om plats i prototypen.
HBM:s töjningsgivare ligger relativt skyddade inne i kraftverket men det är ändå viktigt att den fuktiga miljön inte på något sätt påverkar mätresultatet.

Fukt och utrymme en utmaning

Även om töjningsgivarna ligger relativt skyddade inne i kraftverket har det varit viktigt att kunna garantera att den fuktiga miljön inte på något sätt påverkar mätresultatet. Det kan HBM tack vare sin beprövade installations- och limningsteknik för offshore-miljöer. Det är dessutom trångt inne i prototypen, vilket inneburit att HBM limmat töjningsgivarna direkt på kraftverkskomponenterna redan innan de monterats ihop i Minestos labb. Att testa och mäta under designarbetet har varit en självklarhet för Göteborgsföretaget.

Man kan räkna på allt, men bara om man känner till det. Det kommer alltid överraskningar i form av vind, vågor eller andra okända laster. Därför är det nödvändigt att inte bara simulera belastningar, utan även verifiera verkligheten, menar Heije Westberg. Eftersom vi inte kan överdimensionera kraftverket bara för att vara på säkra sidan måste vi veta exakt vad det är för krafter som det utsätts för.

I sin fullskaliga version kommer Deep Green kommer endast att väga tio ton och verka på 60-120 meters djup.

Globala planer

Mätning kommer att fortsätta att spela en kritisk roll för Minesto. Också i det första fullskaliga kraftverket planeras utrustning för kraftmätning. Företaget har stora framtidsplaner på kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar och ser globala möjligheter, med projekt redan på gång på flera kontinenter. Allt för att leva upp till missionen om att hjälpa till att minimera det globala fotavtrycket från energisektorn.

Faktaruta Minesto

  • Nordens största miljöteknikföretag inom marin energi
  • Grundades år 2007
  • Huvudkontor i Göteborg och ett dotterbolag i Storbritannien
  • Utvecklar kraftverk för kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar
  • Har patenterat det marina kraftverket Deep Green
  • Har utnämnts till ett av Sveriges 33 hetaste unga teknikbolag i tidningen Ny Teknik
  • Noterad på First North Stockholm. Huvudägare är BGA Invest och Midroc New Technology

 

 

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.