Pålitlig noggrannhet: HBM lastceller i C6 kvalitet!

HBM erbjuder precix som standard-lastceller med ett maximalt antal av 6000 verifierbara intervaller i "legal-for-trade" området. Noggrannheten för dessa lastceller kallas också C6 kvalitet (i enlighet med internationella förordningen OIML R60) och ger dig direkta fördelar framför standard-lastceller med 3000 verifierbara intervaller:

  • Kostnadsbesparingar genom att använda mer flexibla lastceller: Istället för att använda flera olika vågar för olika vägningsområden och noggrannheter kommer det att räcka med att använda en enda våg med precix. T ex medan man tidigare behövde en våg för vägningsområde 15 kg och 5 g i verifierbart intervall och dessutom en våg för 30kg/ 5 g, räcker det nu att använda endast en våg med 30 kg/ 5 g som till och med fungerar utan att ändra verifierbart intervall.
  • Avsevärt högre noggrannhet i vägning kan också uppnås  i applikationer vilka inte kräver "legal-for-trade"-vågar. Detta gäller särskilt vägningsprocesser vilka involverar temperaturvariationer.

Are your load cells as precise as the precix products of HBM?

See our technical article: Vague results – load cells of accuracy class C6 under test.

Kontakta Här kan du kontakta oss för att få veta mer om vad HBM kan erbjuda dig.