HBM Representative in Poland

BIURO INŻYNIERSKIE MACIEJ ZAJĄCZKOWSKI
Ul. Krauthofera 16
PL 60-203 Poznań

Tel: +48 61 66 25 666
Mobile: +48 501 607 400
Fax: +48 61 66 25 666

e-mail: info@hbm.com.pl

Website: https://www.hbm.com.pl